App gaat coördinatoren vrijwilligersgroepen in het groen ondersteunen

Vrijwilligerswerk Tetje Falentijn

Bos en natuursector zet in op veilig vrijwilligerswerk

Vandaag lanceert de sector Bos en natuur tijdens de landelijke Beheerdersdag een app voor coördinatoren van vrijwilligersgroepen. De app gaat helpen bij de voorbereiding van hun werk. Daarbij is er speciale aandacht voor de veiligheid van de vrijwilligers. 
De app is een combinatie van een website en een webapp. Op de website vindt de coördinator keuzemenu’s met de risico’s van het werk én de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen. Die keuzemenu’s vult hij in. Zo maakt de coördinator heel eenvoudig de instructies voor zijn groep. 

Risicobeoordeling

In de webapp staan de gegevens die hij in het veld nodig heeft. Een last minute risicoanalyse (LMRA), bijvoorbeeld. Dat is een korte risicobeoordeling om uit te voeren vlak voor het werk begint. Ook de relevante noodnummers staan in de webapp.

Initiatiefnemers

De app is een initiatief van LandschappenNL, VBNE, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Goois Natuurreservaat en Stigas. De app is ontwikkeld door mensen die zelf ook als vrijwilligers in het groen werken.  Projectleider Corine Witter van Stigas: “Vrijwilligers doen ontzettend belangrijk werk voor de bos- en natuursector. Dat werk is zinvol, leuk en gezellig. Tegelijkertijd moet het ook op een veilige manier kunnen gebeuren, zonder dat de vrijwilliger daar veel extra tijd en energie aan kwijt is. Deze app ontzorgt de vrijwilligersgroepen.” 

Aanvragen

Coördinatoren van een vrijwilligersgroep kunnen de inlog voor de app ‘Veilig vrijwilligerswerk in het groen' hier aanvragen