Arbocatalogus tuinzaadbedrijven vernieuwd

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven vernieuwd

Vanaf 1 juli is de vernieuwde arbocatalogus tuinzaadbedrijven beschikbaar op agroarbo.nl
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het overzetten van de arbocatalogus tuinzaadbedrijven naar een nieuwe website. De website is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar er is ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verschillende bladen uit de Arbocatalogus te actualiseren.

Leidraad gezond en veilig werken

De arbocatalogus heeft een wettelijke status en is ondertekend door sociale partners in de sector en is getoetst door de Inspectie SZW. In de arbocatalogus wordt voor diverse werkzaamheden beschreven hoe ze gezond en veilig uitgevoerd kunnen worden. De Inspectie SZW gebruikt de arbocatalogus bij inspecties en ongevalsonderzoeken als leidraad. Bedrijven mogen afwijken van de werkwijze die in de arbocatalogus beschreven staat, maar moeten dan wel aan kunnen tonen dat ze minimaal hetzelfde veiligheidsniveau halen.

Agroarbo.nl

De arbocatalogus tuinzaadbedrijven maakt nu onderdeel uit van de website www.agroarbo.nl. Op deze website zijn ook arbocatalogi van agrarische en groene sectoren te vinden, zoals de glastuinbouw, akkerbouw en mechanisch loonwerk. Voordeel hiervan is dat werkzaamheden die in meerdere sectoren voorkomen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en dat gebruikers van de arbocatalogus onderwerpen die (nog) niet in de arbocatalogus tuinzaadbedrijven staan gemakkelijk in een van de andere catalogi kunnen vinden.

Uit de praktijk

De arbocatalogus is samengesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van bedrijven uit de sector. De arbocatalogus is daarmee afgestemd op de werkzaamheden die op tuinzaadbedrijven worden verricht.

De arbocatalogus tuinzaadbedrijven is een initiatief van Plantum, FNV, CNV Vakmensen en De Unie.

Bij het opstellen van de arbocatalogus is de werkgroep ondersteund door Stigas. Stigas is het kennisinstituut van sociale partners voor gezond en veilige werken in agrarische en groene sectoren en maakt deel uit van de sociale regelingen van Colland.