Bedrijfsgezondheidszorg voor zelfstandigen: wenselijk en mogelijk maar nog een weg te gaan!

arbocuratieve zorg zelfstandigen

Als werknemer kun je voor preventie en verzuimbegeleiding terecht bij de arbodienst. Voor zelfstandigen is deze zorg niet automatisch geregeld. Eind 2021 onderzocht Stigas wat de ervaringen van zelfstandigen zijn bij de curatieve zorg naar aanleiding van klachten die met het werk samenhangen. Hiervoor zetten we een online vragenlijst uit, die een respons van 660 zelfstandigen uit de diverse agrarische en groene sectoren opleverde.

In dit artikel 'Bedrijfsgezondheidszorg voor zelfstandigen: wenselijk en mogelijk
maar nog een weg te gaan!'
van Tanja de Jong, gezondheidsonderzoeker bij Stigas, kun je lezen welke inzichten het onderzoek opleverde.

Wil je het volledige rapport lezen? Dan kan hier.