Bereid je voor op de storm: advies voor de glastuinbouw

Bereid je voor op de storm: advies voor de glastuinbouw

Glasschade vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Stigas heeft voor jou een aantal aanbevelingen en tips op een rij gezet hoe je ongevallen als gevolg van grotere of kleinere glasschade kunt voortkomen. Glastuinbouw Nederland heeft een crisisdraaiboek opgesteld.  Lees hoe je je voorbereidt op de storm en hoe je veilig schade herstelt.

Advies ter voorbereiding op storm

 • Zet de radio op een zender waar het weerbericht te horen is en maak vooraf afspraken wanneer de kas verlaten moet worden.
 • Creëer schuilplekken binnen de kas.
 • Maak je klein en bedek je hoofd met materiaal dat je bij je hebt (fust, oogstbakken).
 • Bij geen bescherming: leg de handen op hoofd en buig je armen naar elkaar toe en ren naar de schuur.
 • Stel een verzamelpunt vast waar iedereen geteld kan worden na de calamiteit.
  - binnen het gebouw (bij storm en hagelbuien)
  - buiten het gebouw (bij brand)

Advies na afloop van storm


Veiligheidschecklist

Houd je gedachten bij het werk!

 • Wacht tot de storm of hagelbui geheel voorbij is voordat wordt begonnen met opruimen.
 • Laat alleen personen ouder dan 18 jaar helpen bij het opruimen na een storm / windhoos of hagelbui.
 • Voer voordat je de kas betreedt, na een calamiteit, eerst een LMRA
  (laatste minuut risico analyse) uit. Hierdoor bepaal je of de situatie veilig genoeg is om aan de slag te gaan.
 • Betreed de kas alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werk veilig op hoogte dat wil zeggen met daarvoor bestemde hulpmiddelen zoals een hoogwerker, officiële werkbak, buisrailwagen met reling rondom en / of valbescherming.
 • Controleer of er geen mensen in de kas onder u aanwezig zijn wanneer op het kasdek of vanaf een hoogwerker of buisrailwagen wordt gewerkt.
 • Verwijder gebroken glas altijd van boven naar beneden.
 • Beperk handmatig tillen van glas.
 •  Maak indien mogelijk gebruik van vacuümapparatuur.
 • Voorkom het lopen met (zware) glasplaten.
 • Houd het glas NOOIT tegen als het valt.

  Meer informatie

  Persoonlijke beschermingsmiddelen bij het ruimen van glasschade
  Richtlijn bedrijfshulpverlening
  Veiligheidschecklist
  Veiligheidsinstructie

  Neem contact op met onze preventieadviseur Albert van der Burg (Telefoon: 06 22 30 76 63  of mail naar albert.van.der.burg@stigas.nl) of bekijk het crisisdraaiboek.