Blij met miljoen extra geld voor veilig en gezond werken in land- en tuinbouw

Blij met miljoen extra geld voor veilig en gezond werken in land- en tuinbouw

Stigas is blij met de extra gelden, die dankzij een amendement van de ChristenUnie tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling van SZW, vrijkomen voor meer aandacht voor veilig en gezond werken in de sector. Op 4 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement. Eppo Bruins, Tweede kamerlid namens de ChristenUnie, constateert dat veel werkenden in de sector geen goede toegang hebben tot arbeidsgerelateerde zorg. Daarom is het nodig om meer in te zetten op preventie, bewustwording, arbeidsgerelateerde zorg en duurzame inzetbaarheid.

Henk Onstwedder, FNV en werknemersvoorzitter Stigas, ziet dat veel werkenden in onze sector niet onder een regulier dienstverband werkzaam zijn en vaak tussen wal en schip vallen. ‘Zo ontbreekt voor deze werkenden vaak goede voorlichting over de risico’s in het werk, bijvoorbeeld bij het werken met machines of met gevaarlijke stoffen. Ook zien wij dat een grote groep werkenden niet de weg vindt naar een bedrijfsarts met klachten die met het werk verband houden. Het extra geld maakt het mogelijk om ook hier als sector verantwoordelijkheid voor te nemen.’

Wim van den Boomen, LTO Nederland en werkgeversvoorzitter Stigas, constateert dat de sector op dit moment volop bezig is met het thema duurzaam ondernemen, ook wel circulaire landbouw genoemd. Veilig, gezond en duurzaam werken hoort daar wat hem betreft onverkort bij. ‘Veel zelfstandige ondernemers en meewerkende gezinsleden staan onder grote druk door alle ontwikkelingen om hen heen, waardoor hun veiligheid en gezondheid vaak het kind van de rekening worden. We kunnen en moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen.’

Onderstaand het bericht dat ChristenUnie heeft gecommuniceerd:

Dankzij een voorstel van de ChristenUnie bij de begroting Sociale Zaken wordt een miljoen euro vrijgemaakt voor een brede campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw. In deze sector werken veel zelfstandige ondernemers, meewerkende gezinsleden en arbeidsmigranten. Zij hebben vaak geen goede toegang tot arbeid gerelateerde zorg, terwijl er veel ongevallen in de landbouwsector, bijvoorbeeld met machines en met gevaarlijke stoffen, zijn. Brancheorganisatie Stigas kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien zij al zeer actief zijn op dit thema en een groot bereik hebben binnen de sector.

https://www.christenunie.nl/blog/2018/12/05/Veel-concrete-resultaten-bij-de-begrotingsdebatten