Boer heeft meer kans op arbeidsongeval

Boer heeft meer kans op arbeidsongeval

Tuinders, akkerbouwers en veetelers staan in de top tien van beroepsgroepen met de meeste ongevallen met verzuim onder werknemers in 2015. Dit is vandaag te lezen in een bericht van Nieuwe Oogst.

Zo'n 3,1 procent van die beroepsgroep had vorig jaar een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO is uitgevoerd.

Bij metaalarbeiders en machinemonteurs komen arbeidsgevallen met verzuim het meest voor: 5,1 procent. Op de tweede plaats staan bouwvakkers met 4,8 procent. Gemiddeld voor alle werknemers is dat 1,4 procent.

Slagers

Andere beroepsgroepen waarin werknemers vaak slachtoffer zijn van een arbeidsongeval en dan een of meer dagen niet kunnen werken, zijn voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen en bedieners van mobiele machines.

Meer mannen

In negen van de tien beroepsgroepen waarin zich de meeste arbeidsongevallen met verzuim voordoen, werken meer mannen dan vrouwen.

Mannen hebben dan ook vaker dan vrouwen een arbeidsongeval. Vorig jaar had 1,7 procent van de mannelijke werknemers een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde; onder vrouwelijke werknemers was dit 1,0 procent.

Gevaarlijk werk

Ook geven mannen vaker dan vrouwen aan dat ze gevaarlijk werk doen. Zes op de honderd mannelijke werknemers doen regelmatig gevaarlijk werk, tegenover twee op de honderd vrouwen.

Circa 81 procent van de werknemers in de tuinbouw, akkerbouw en veeteelt spreekt hun collega's aan op onveilig of ongezond werken.

Tips van Stigas

Hebt u vragen over de veiligheid op uw bedrijf? Kijk dan in de arbocatalogus.
Voor alle agrarische en sectoren is er een arbocatalogus met daarin de meest voorkomende veiligheidsrisico's en de oplossingen om de risico's zo klein mogelijk te maken.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met uw eigen Stigas preventieadviseur of de Stigas Servicedesk (info@stigas.nl of telefoon 085 - 044 07 00).