Boetes niet naleven Arbowet fors omhoog

Op dit moment mag de Inspectie SZW bij niet naleven van de Arbowet een eis stellen of een waarschuwing geven. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs aangekondigd dit beleid te gaan wijzigen: de Inspectie krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen wanneer een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte RIE en Plan van Aanpak.

De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt op deze punten aangepast en de boetes worden flink verhoogd. Hoger veiligheidskundige Peter Bredius van Stigas: 'Om boetes te voorkomen is het van belang om aantoonbaar te maken dat u zich aan de verplichte punten houdt. Houd bijvoorbeeld van instructies aan medewerkers bij wanneer deze hebben plaatsgevonden en wie aanwezig waren bij de betreffende voorlichting of naar wie de instructie verstuurd is.'

Het hebben van een goede risico-inventarisatie en –evaluatie is essentieel. Momenteel maken al veel agrarische en groene bedrijven gebruik van de digitale RIE van Stigas, waardoor aantonen en beheren van deze zaken automatischer wordt vastgelegd.

Wat als mijn bedrijf geen RIE heeft?

Als je geen geldige RIE hebt en een inspecteur vraagt ernaar tijdens een controle, kun je direct een boete krijgen. Dit geldt ook als de RIE niet actueel meer is. Hier vind je alles over hoe vaak een RIE uitgevoerd moet worden. Deze boete kan oplopen tot € 4.500,- voor bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is dit bedrag € 750,-. Wanneer alleen het plan van aanpak ontbreekt gaat het om een boete die kan oplopen tot € 3.000,-.