Bore-out: stress door te weinig werk

Bij werkstress denken we meestal aan stress door een te grote hoeveelheid werk. Een gebrek aan werk of te weinig druk kan echter hetzelfde effect hebben. Onderstaand schema laat zien dat een langdurige situatie van teveel of te weinig werkeisen beide leiden tot ernstige burn-, dan wel bore-out klachten.

 

Grafiek: wat leidt tot een bore-out?

Werkstress bij een dal

In de agrarische- en groene sector kan er sprake zijn van een fors dal in de werkdruk. Dit vormt een risico: mensen die te weinig doen, onder hun niveau werken of te weinig uitgedaagd worden door eentonig werk, worden minder gelukkig, vermoeid en zelfs depressief of lichamelijk ziek. Naar schatting heeft 15% van de beroepsbevolking (verspreid over alle bedrijfstakken) hiermee te maken.

Verslappen en verslechteren

Als we lichamelijk te weinig doen, verslappen we en verslechtert onze conditie. Als we geestelijk niet uitgedaagd worden, verslapt ons brein en onze concentratie. Dan kunnen we last krijgen van lusteloosheid, slecht slapen, ontevredenheid en ongelukkigheid, een laag zelfbeeld en een gevoel van nutteloosheid. Deze geestelijke gevolgen van onderbelasting kunnen stress opleveren, vergelijkbaar met de stress door overbelasting. Als deze verveling een structurele situatie is geworden noemen we het een bore-out (‘bore’ is de Engelse tem voor verveling).

Ga in gesprek

Daarom is het belangrijk met medewerkers in gesprek te gaan. Niet alleen over het werk en het functioneren, maar ook over de mate waarin het werk past bij de capaciteiten van medewerkers. Is er een aspect van het werk dat zich te vaak herhaalt? Hoe zouden taken gevarieerder kunnen? Waarin willen medewerkers zich ontwikkelen? Stel je voor dat je niets verandert, hoe zit je er dan over tien jaar bij? En wil je dat? Wat wil je wel? Ook het rouleren van taken, het laten bijspringen van medewerkers op andere afdelingen en het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers kan helpen om onderbelasting tegen te gaan.

Jezelf activeren in een dalperiode:

  • Laat je inspireren. Zoek mensen op die goede ideeën hebben, ga naar seminars, trainingen, lees inspirerende boeken.
  • Stel kleine doelen. Schrijf ze op en geef jezelf een compliment als je ze bereikt hebt. Schrijf ook deze successen en complimenten op en lees ze regelmatig door.
  • Zoek een rolmodel: succesvolle mensen hebben vaak een voorbeeld. Kijk hoe hij of zij dingen aanpakt en vraag hem of haar desnoods als mentor.
  • Blijf nieuwe dingen leren en doen. Telkens als je iets nieuws leert, word je geprikkeld ermee aan de slag te gaan. Ook activeer je zo je hersenen. Dit kan al met het bezoeken van een stad die je niet kent of het nemen van een andere wandelroute met de hond.
  • Bewegen ontspant, geeft zelfvertrouwen en activeert. Het helpt ook tegen neerslachtigheid.

 

Banner infographic week van de werkstress