Campagne ‘Pak stof aan!’ van start

Campagne ‘Pak stof aan!’ van start

Stigas start eind dit jaar met de campagne ‘Pak stof aan!’. Doel van de campagne is werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van blootstelling aan stof en hen te helpen in actie te komen. In de campagne, die financieel ondersteund wordt door het ministerie van SZW, staan bewustwording, advies en vroegtijdige signalering van klachten centraal.

In de agrarische en groene sector vormt blootstelling aan stoffen in meerdere sectoren een gezondheidsrisico. In de campagne ligt de focus op de gevolgen van stofblootstelling voor long- en luchtwegen. Met name aan agrarisch stof staan veel werkenden langere tijd bloot. Agrarisch stof kan verschillende bestanddelen bevatten, bijvoorbeeld biologisch stof of chemisch stof (zoals kwartsstof). Deze samenstelling verschilt per sector en type bedrijf.

Gezondheidsklachten pas laat merkbaar

In de praktijk zijn veel werkgevers en werknemers zich onvoldoende bewust van de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan stof en de noodzaak om preventiemaatregelen te nemen. Dit komt omdat klachten vaak pas na langere tijd optreden en de oorzaak meestal niet duidelijk is. Gezondheidsklachten als gevolg van stof zijn daarom ook minder zichtbaar in verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers. Omdat men er niet direct hinder van ondervindt is de motivatie lager om er iets tegen te doen. De klachten zijn echter meestal onomkeerbaar.

Stofmetingen en advies op de werkplek

De campagne bestaat uit meerdere activiteiten. Via communicatie worden onder meer praktijkvoorbeelden online en via vakbladen gedeeld. Verder worden stofmetingen uitgevoerd bij bedrijven en krijgen zij gericht advies. Ook zullen er longfunctiemetingen worden uitgevoerd en zal bij een bezoek aan de bedrijfsarts extra aandacht zijn voor stof. Tot slot wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een stoftest waarmee een varkenshouder op een eenvoudige manier kan vaststellen of hij risico’s loopt en of nadere maatregelen nodig zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met het Institute for Risk Assessment Sciences van de universiteit van Utrecht (IRAS) en afgestemd met de Producten Organisatie Varkenshouderij (POV).
De campagne heeft een looptijd van een jaar.

Mogelijkheden voor uw bedrijf

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Heeft u een vraag of wilt u een voorbeeld delen? Neem contact op met: info@stigas.nl