Compensatie voor beroepsziekte door stof: hoe werkt de regeling?

Trekker in stof

Mensen die in de agrarische en groene sector werken, komen vaak in aanraking met stof. Bijvoorbeeld bij het oogsten en het verwerken van gewassen, bij contact met dieren in de stal en bij het verwerken van granen, groenten, zaden, aardappels en bloembollen. Het inademen van stof kan leiden tot gezondheidsklachten. Wat begint met onschuldig lijkende klachten als prikkeling van de luchtwegen, niezen en hoesten, kan overgaan in ernstiger en chronische klachten. Eerder heeft Stigas met de campagne ‘Pak stof aan’ aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. De maatregelen om stofblootstelling te voorkomen, vind je in de Arbocatalogus. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen!

Nieuwe regeling

Werkenden die desondanks allergisch beroepsastma hebben ontwikkeld, kunnen aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming van de overheid. Dit is mogelijk met de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Via isbg.nl > kom ik in aanmerking? kunnen medewerkers snel zien of het indienen van een aanvraag zinvol is. Hierna verschijnt een knop met ‘aanmelden' en kan het formulier ingevuld worden. 

Hoe verloopt de procedure?

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG) voert de regeling uit. Het verzamelt alle medische gegevens, brengt met een huisbezoek bij de aanvrager het arbeidsverleden en de mogelijke blootstelling aan stoffen in kaart en adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op de tegemoetkoming. Hiervoor werkt het samen met deskundigenpanels die de aanvraag toetsen aan protocollen. Naast allergisch beroepsastma zijn longkanker door asbest en CSE (de ‘schildersziekte’) in de regeling opgenomen. In de toekomst komen ook werkenden met andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen in aanmerking. Het bedrag van de tegemoetkoming is voor 2024 bepaald op € 24.010,-.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regeling? Kijk dan op de website van het ISBG. Hier lees je ook de persoonlijke verhalen van mensen die de tegemoetkoming inmiddels hebben ontvangen.