De eikenprocessierups en jouw werk

eikenprocessierups

Waar of niet waar?

Alleen nieuwe nesten van de eikenprocessierups (vanaf half mei tot eind
september) geven veel overlast. Lees het antwoord hieronder.

Antwoord: 
Dit is niet waar. Ook oude nesten geven overlast; haren van deze rups blijven wel vijf tot zeven jaar actief. 

Leestip:  Alles wat je moet weten over de eikenprocessierups in relatie tot jouw werk (nieuwe folder).

Deze folder geeft praktische informatie voor iedereen die in het groen werkt en te maken kan krijgen met deze rups: akkerbouwers, boomverzorgers, 
hoveniers en groenvoorzieners, loonwerkers en werkenden in bos en natuur en open teelten. Daarnaast lees je in deze folder wanneer je beter een professionele bestrijder kunt inschakelen.