De risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) in de 1,5 meter samenleving

RIE

Je wilt graag met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) aan de slag, maar kan dat nu tijdens de coronacrisis? Geen probleem! We starten de RIE met een intake ‘op afstand’. Dit gebeurt telefonisch, eventueel gevolgd door beeldbellen. Daarna volgt een bedrijfsbezoek om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. 

 “Dat gaat in twee stappen”, vertelt adviseur Peter Bredius.

1.    “Voor de intake bel ik de ondernemer, we loggen allebei in op de RIE, en nemen samen de ingevulde inventarisatielijst door. Blijken er risico’s te zijn die om extra maatregelen vragen, dan voeg ik die toe aan de inventarisatie. Omdat de RIE digitaal is, staan ze er meteen in, ook bij het bedrijf. Als dat mogelijk is bel ik de ondernemer opnieuw, nu via WhatsApp met beeld of FaceTime. Ik vraag hem de verschillende werkplekken en machines in beeld te brengen. Hij maakt dus zelf de rondgang door het bedrijf. Als ik iets zie wat veiliger kan, bespreken we dat en geef ik tips ter verbetering. Ook die verwerk ik in de RIE.

2.    Tenslotte maken we een afspraak voor een kort bedrijfsbezoek om te kijken of we niets zijn vergeten en om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Samen met de ondernemer bespreek ik hoe en wanneer we dit op een veilige manier kunnen doen. De RIVM richtlijnen staan hierbij uiteraard voorop.”