Doorstart project #kenniskracht 'zo blijf je bloeien in de bollen'

Bloembollen

In juni 2022 is een doorstart gemaakt van het project #kenniskracht 'zo blijf je bloeien in de bollen'. Door corona heeft het project tijdelijk op een laag pitje gestaan. Het doel van het project is om duurzame inzetbaarheid tussen werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken en breed in te zetten in de sector bloembollengroothandel. Door de vergrijzing en een toename van flexkrachten in de sector is het belangrijk dat de kennis binnen bedrijven geborgd blijft. #Kenniskracht is een initiatief van sociale partners Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen.

Professionele en kosteloze begeleiding voor tien bedrijven 

De vergrijzing, ontgroening en krapte op de arbeidsmarkt stelt de sector bloembollengroothandel voor een aantal grote uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in de bloembollengroothandel fit en gemotiveerd kunnen blijven werken tot aan hun pensioen? Hoe zorgen we ervoor dat de kennis van medewerkers die met pensioen gaan, behouden blijft voor het bedrijf? En hoe blijven bedrijven aantrekkelijk voor nieuwe instroom? Op de website dashboardkenniskracht.nl vinden bedrijven praktische ondersteuning voor deze vraagstukken. Op dit moment bieden wij tien bedrijven de kans om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Deze ondersteuning is kosteloos. Meld u nu aan door een mail te sturen naar kenniskracht@actor.nl.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

Het project is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Het project wordt uitgevoerd en begeleid door Actor in samenwerking met Stigas. Een interview met Leo van Beekum (bestuurder FNV) en Alfons Zwetsloot (directeur Anthos) over #kenniskracht vindt u hier. Meer informatie over #kenniskracht vindt u op www.dashboardkenniskracht.nl/ .