Geld besparen bij verzuim? Check of je medewerker een no-risk polis heeft!

Wat lang niet alle werkgevers weten is dat, als er sprake is van verzuim, je in een aantal gevallen gecompenseerd kan worden in de loonkosten door UWV. Dit is het geval als jouw medewerker een no-riskpolis heeft. Uit cijfers van UWV blijkt dat minder dan de helft van de werkgevers gebruik maakt van de no-riskpolis. Daarmee laten ze soms duizenden euro’s laten liggen. Daarom een aantal praktische tips aan de hand van veelvoorkomende vragen.

Wat is een no-riskpolis?

Heb je een werknemer in dienst met een arbeidsbeperking, die een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering had of heeft, en deze werknemer wordt ziek, dan kan je als werkgever mogelijk een beroep doen op de no-riskpolis. Ongeacht de oorzaak van de ziekte. Deze regeling houdt in dat je een Ziektewet-uitkering krijgt voor jouw werknemer. 
De regeling geldt meestal 5 jaar vanaf het moment dat deze is toegekend aan de medewerker. In bijzondere situaties kan je werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij een ernstige ziekte heeft.

Wat zijn de voordelen?

Tijdens ziekte ontvang je een financiële compensatie in de vorm van een Ziektewet-uitkering. Deze wordt betaald door het UWV. Je betaalt als werkgever het loon van de werknemer gewoon door, maar compenseert dit met de Ziektewet-uitkering. 
    
Deze zieke medewerker heeft geen invloed op de premies voor de Ziektewet. En mocht deze zieke medewerker uiteindelijk een WGA-uitkering krijgen dan heeft dit ook geen invloed op de premie voor de WGA. Daarnaast betaal je voor de medewerkers met een no-riskpolis vaak geen premie voor jouw collectieve inkomensverzekeringen en heeft de zieke medewerker dus ook geen invloed op de premie bij je verzekeraar. 
    
Al met al kan het benutten van de no-riskpolis dus duizenden euro’s opleveren. 

Hoe weet ik of een medewerker een no-riskpolis heeft?

Je komt hierachter door:

  1. Hiernaar te vragen bij je medewerker. Hij is wettelijk verplicht om antwoord te geven op deze vraag. Maar let op: dit geldt alleen niet in de eerste twee maanden van het dienstverband. Maak duidelijk dat het verstrekken van deze informatie voor hem of haar geen nadelige gevolgen heeft, maar het jou als werkgever voordeel kan opleveren. Je kunt ervoor kiezen om altijd twee maanden na indiensttreding bij je medewerkers te vragen naar een no-risk status. 
    -> Weet je medewerker het zelf niet? Dan kan hij dit zelf navragen bij het UWV of dit nakijken in de beslissing van het UWV op zijn WIA-aanvraag. Je mag dit als werkgever niet zelf navragen bij het UWV. 
     
  2. Aan jouw Arbodienst te vragen of er sprake is van een eventuele no-riskpolis. Als je voor de verzuimbegeleiding aangesloten bent bij Stigas, hoef je hier niet zelf achteraan. Wij gaan bij de medewerker na of er mogelijk sprake is van een no-riskpolis en informeren de werkgever hierover, indien de medewerker hier toestemming voor geeft.
     
  3. Het doelgroepenregister bij het UWV te raadplegen. De medewerkers die hierin staan, komen vaak in aanmerking voor een no-riskpolis.

Wat doe ik met deze informatie?

Leg in het personeelsdossier vast wie van je medewerkers een no-riskpolis heeft. Wordt iemand ziek met deze polis, geef dit dan binnen zes weken door aan het UWV. De uitkering ontvang je (of jouw medewerker) direct van het UWV. Maar als werkgever blijf je gedurende twee jaar verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Je blijft dus ook in deze situatie de stappen van de Wet verbetering poortwachter volgen.

Meer informatie 

Voor vragen neem contact op met: