Geld besparen bij verzuim? Check of je medewerker een no-risk polis heeft!

No-riskpolis

Uit cijfers van UWV blijkt dat minder dan de helft van de werkgevers gebruik maakt van de no-riskpolis. Daarmee laten ze soms duizenden euro’s liggen.
Bij verzuim kan je in een aantal gevallen gecompenseerd worden in de loonkosten als jouw medewerker een no-riskpolis heeft. Daarom een aantal praktische tips aan de hand van veelvoorkomende vragen.

Wat is een no-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling waarmee je als werkgever gecompenseerd kan worden voor de loonkosten bij ziekte. Dit geldt vaak voor medewerkers met een arbeidsbeperking of voor bijvoorbeeld een medewerker die een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering had of heeft*, ongeacht de oorzaak van de ziekte. 

*Er zijn meerdere situaties waarbij een no-riskpolis van toepassing is. Zie hiervoor de website van het UWV

Wat zijn de voordelen?

Tijdens ziekte ontvang je een financiële compensatie in de vorm van een Ziektewetuitkering. Deze uitkering is 70% tot 100% van het dagloon. Deze wordt betaald door het UWV aan de werkgever. Je betaalt als werkgever het loon van de medewerker gewoon door, maar compenseert dit met de Ziektewet-uitkering. Daarnaast geldt dat deze uitkering geen negatieve invloed heeft op de premies voor het UWV. Tot slot betaal je bij je collectieve inkomensverzekering vaak geen premie voor de medewerkers met een no-riskpolis en scheelt dat dus ook hier in de kosten.
    
Al met al kan het benutten van de no-riskpolis dus duizenden euro’s opleveren. 

Hoe lang geldt de regeling?

De regeling geldt meestal 5 jaar vanaf het moment dat deze is toegekend aan de medewerker. In bijzondere situaties kan je werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij een ernstige ziekte heeft.

Hoe weet ik of een medewerker een no-riskpolis heeft?

Je komt hierachter door:

 1. Hiernaar te vragen bij je medewerker. Hij is wettelijk verplicht om antwoord te geven op deze vraag. Maar let op: dit geldt alleen niet in de eerste twee maanden van het dienstverband. Ook hoeft de werknemer niet te vertellen wat de reden is voor de no-riskpolis.

  Maak duidelijk dat het verstrekken van deze informatie voor hem of haar geen nadelige gevolgen heeft, maar het jou als werkgever voordeel kan opleveren. Je kunt ervoor kiezen om altijd twee maanden na indiensttreding bij je medewerkers te vragen naar een no-risk status. 
  -> Weet je medewerker het zelf niet? Dan kan hij dit zelf navragen bij het UWV of dit nakijken in de beslissing van het UWV op zijn WIA-aanvraag. Je mag dit als werkgever niet zelf navragen bij het UWV. 
   
 2. Aan jouw arbodienst te vragen of er sprake is van een eventuele no-riskpolis. Als je voor de verzuimbegeleiding aangesloten bent bij Stigas, hoef je hier niet zelf achteraan. Wij gaan bij de medewerker na of er mogelijk sprake is van een no-riskpolis en informeren de werkgever hierover, indien de medewerker hier toestemming voor geeft.
   
 3. Het doelgroepenregister bij het UWV te raadplegen. De medewerkers die hierin staan, komen vaak in aanmerking voor een no-riskpolis.

Wat doe ik met deze informatie?

Leg in het personeelsdossier vast wie van je medewerkers een no-riskpolis heeft. Wordt iemand ziek met deze polis, geef dan binnen zes weken door aan het UWV dat voor deze werknemer een no-riskpolis geldt. De uitkering ontvang je (of jouw medewerker) direct van het UWV. 

Let op! Een veelvoorkomend misverstand is dat de werkgever door de no-riskpolis is vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen. Dit is niet het geval. De ziekmelding moet je dus ook melden bij je arbodienst zodat de verzuimbegeleiding kan worden opgestart. Je moet gewoon voldoen aan alle re-integratieverplichtingen volgens Wet verbetering poortwachter, zoals bij iedere andere zieke medewerker.

Meer informatie 

Voor vragen neem contact op met: