Gezamenlijk verbeteren van arbocuratieve samenwerking

Gezamenlijk verbeteren van arbocuratieve samenwerking

Hoe verbeteren we de samenwerking tussen de curatieve en de bedrijfsgezondheidszorg, bijvoorbeeld tussen de huisarts en de bedrijfsarts? In deze korte film vertelt onder andere Marilous Chaillet, bedrijfsarts bij Stigas, wat de Q-koorts ons heeft geleerd op het gebied van arbocuratieve samenwerking. De film is getoond tijdens het symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’ op 23 november jl. De film is gefaciliteerd door het ministerie van VWS en het ministerie van SZW.