Heeft jouw bedrijf al een vertrouwenspersoon?

vertrouwenspersoon agrarische sectoren

Maak gebruik van onze handige checklist

Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met ruzie, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers te beschermen tegen dit ongewenste gedrag en hiervoor een beleid op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daar een onderdeel van zijn. Misschien werk jij wel in een sector waarvoor al een vertrouwenspersoon geregeld is. 

Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar neemt geen standpunt in. Samen met de medewerker bekijkt hij het probleem, wat de medewerker al heeft ondernomen en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Daarnaast biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen het bedrijf. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

o    Heb je een bedrijf in een van de open teelten? → Dan is in de cao geregeld dat jouw medewerkers gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersoon open teelten. De sector heeft hiervoor een contract met Stigas. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. De vertrouwenspersoon is te bereiken via Stigas, telefoon: 085 – 044 07 00, optie 1 of e-mail: info@stigas.nl.

o    Heb je een glastuinbouwbedrijf? → Dan is in de cao geregeld dat jouw medewerkers gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersoon glastuinbouw. De sector heeft hiervoor een contract met Henriette Merens  van Result Mediation Centre. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. Telefoon: 020 – 205 02 39, e-mail: mc@mediation-centre.com.

o    Heb je een bedrijf in een van de andere agrarische of groene sectoren en nog geen vertrouwenspersoon? Dan kun je zelf een vertrouwenspersoon aanstellen. Je kunt dit intern doen, maar ook uitbesteden aan Stigas. Stigas heeft zes opgeleide vertrouwenspersonen in dienst. “De afgelopen jaren vertoont het aantal aanvragen voor een externe vertrouwenspersoon een stijgende lijn”, vertelt Marilous Chaillet, coördinator externe vertrouwenspersonen bij Stigas. “In tegenstelling tot wat mensen misschien denken, is het goed betaalbaar: voor bedrijven tot 10 medewerkers zijn de kosten voor een externe vertrouwenspersoon € 100,00 per jaar.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marilous via vertrouwenspersoon@stigas.nl. Zij neemt dan contact met je op om het aanbod toe te lichten.