Hoe bereid ik mij voor op controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie?

cotrone arbeidsinspectie

De komende tijd vinden inspecties plaats in onder andere de aspergeteelt. Deze controles zien toe op de naleving van de Arbowet en verplichtingen rondom bijvoorbeeld het betalen van het wettelijk minimumloon en naleving van de Arbeidstijdenwet. Ondernemers hebben hier inmiddels een brief over ontvangen of krijgen die binnenkort nog. We geven graag informatie hoe je je het beste voorbereidt.

Onder het motto ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ is het goed om in ieder geval te verifiëren of de RIE en het basiscontract op orde zijn. 

1. Actualiseren of aanvragen RIE en plan van aanpak
Het hebben van een RIE is voor de meeste bedrijven een verplichting vanuit de Arbowet. Deze verplichting geldt voor alle bedrijven waar onder gezag wordt gewerkt. Denk bij werken onder gezag niet alleen aan medewerkers in loondienst, maar ook aan stagiaires, meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, (zaterdag)hulpen etc. Maar ook andere bedrijven wordt geadviseerd om een RIE te hebben. Kijk hier voor de veelgestelde vragen over de RIE.

In een plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

  • Je hebt al een RIE
    Het kan zijn dat jouw RIE niet meer actueel is, omdat er in de tussentijd zaken veranderd zijn op je bedrijf, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen. We raden je aan om jouw RIE opnieuw door te lopen en waar nodig te actualiseren. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Bedrijven die al een RIE bij Stigas hebben, krijgen automatisch bericht hoe zij hun RIE het makkelijkst kunnen actualiseren. Let er ook op dat in het verleden vastgestelde verbeteracties zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd.
     
  • Je hebt nog geen RIE
    Beschik je nog niet over een RIE? Neem dan contact op met Stigas. Heb je personeel in dienst en draag je Colland-premie af, dan kun je gratis gebruik maken van de speciaal voor de sector ontwikkelde branche-RIE. Heb je minder dan 25 medewerkers, dan mag je de RIE zelf uitvoeren met deze erkende RIE. Maar je kunt ook met Stigas afspraken maken over ondersteuning bij de uitvoering en toetsing van de RIE. Dit laatste is sowieso verplicht als je meer dan 25 medewerkers hebt.

    Voor zelfstandigen, die geen personeel in dienst hebben en geen Colland-premie afdragen, kan gebruik gemaakt worden van een speciaal zelfstandigenpakket waar de RIE in is opgenomen. Leden van LTO en gelieerde organisaties krijgen korting op het tarief van dit pakket.

2. Basiscontract arbodienstverlening

Eén van de verplichtingen van de Arbowet is dat je in het bezit bent van een basiscontract arbodienstverlening. In dit basiscontract staat onder meer aangegeven hoe je de toegang van je medewerkers tot de bedrijfsarts geregeld hebt. Dit geldt niet alleen voor als je medewerkers in eigen dienst hebt, maar ook als je gebruik maakt van seizoenskrachten of gezinsleden, die in dienst zijn van het bedrijf. Wij verwijzen je hiervoor naar het contract met je arbodienst. Beschik je niet over een basiscontract arbodienstverlening, dan is het ook mogelijk dit met Stigas te regelen. 

Heb je geen personeel in dienst, maar maak je gebruik van uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires dan volstaat het eerder genoemde Zelfstandigenpakket.

-> Stigas kan jou ook vertellen of jij als zelfstandige verplicht bent om dit basiscontract af te sluiten.

Tot slot

Wij willen bedrijven graag attenderen op bovengenoemde actie, zodat zij zich zo mogelijk hierop kunnen voorbereiden. Stigas heeft overigens geen enkele invloed op welke bedrijven worden geïnspecteerd en welke niet. We zijn als sectorinstituut over deze actie geïnformeerd. Zijn er voor nu verder nog vragen, neem dan gerust contact op met Stigas. 

Contact
Stigas Servicedesk: info@stigas.nl of 085 – 044 07 00 (optie 1)