Instanties controleren naleving coronamaatregelen werkgevers

Inspectie SZW

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. 

Werkgevers moeten er dus ook voor zorgen dat werknemers beschermd worden tegen het coronavirus door te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Albert van der Burg van Stigas ziet over het algemeen dat werkgevers goed nadenken over oplossingen om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen: “Iedereen wil het beste voor zijn of haar werknemers. We krijgen geen signalen vanuit de praktijk dat regels niet worden nageleefd.” Het coronaprotocol geeft handvatten. Het heeft echter (nog) geen juridische status. De partijen die het hebben opgesteld, plaatsen dan ook de disclaimer dat zij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik ervan. Op dit moment ligt het protocol ter goedkeuring bij verschillende ministeries.

Handhaving

De Inspectie SZW laat desgevraagd weten dat ze de coronamaatregelen meeneemt in haar inspecties en specifiek controleert als daar directe redenen voor zijn. De overheidsinstantie heeft uit verschillende sectoren, ook uit de agrarische sector, meldingen gekregen die een verband hebben met het coronavirus. Tot het moment van schrijven had de Inspectie echter nog geen aanleiding gehad om handhavend op te treden. Geluiden zijn er echter wel dat door andere partijen, waaronder gemeentes, wel is opgetreden.

Bron: Boerderij.nl