Internationale medewerkers: E-book voor veilig werkklimaat

Internationale medewerkers

Iedereen moet veilig en gezond kunnen werken. Als ondernemer heb je daar de verantwoordelijkheid voor. Als je werkt met (nieuwe) internationale (flex) krachten komen daar nog een aantal extra uitdagingen bij. Bijvoorbeeld taal- of cultuurbarrières. Stigas lanceerde in samenwerking met de sociale partners een E-book waarin alle tips, informatie en tools omschreven staan om veilig werken voor internationale medewerkers te bevorderen.  

Ook als je nu veel zaken op orde hebt rondom veilig en gezond werken: het e-book zorgt voor nieuwe inzichten én bevat veel voorbeelden van andere ondernemers ter inspiratie. Uiteindelijk draagt veilig werken van je medewerkers bij aan werkgeluk en daarmee wellicht het behoud van flex naar vast. Glastuinbouw Nederland werkt samen met Stigas aan de implementatie van het E-book. 

Tanja de Jong, gezondheidsonderzoeker en projectleider bij Stigas licht toe: 
“Veel ondernemers werken al met werkinstructies en zorgen voor een veilige werkomgeving. Toch kunnen zij ook veel informatie uit het e-book gebruiken om processen te verbeteren. Het e-book biedt inspiratie om te kijken wat kan ik nog meer of beter doen.”

In 8 stappen veilig en gezond werken met internationale (flex)medewerkers 

Het E-book doorloopt 8 stappen. Per stap krijg je tips, informatie en instrumenten aangereikt. Ook vind je heel veel voorbeelden ter inspiratie van andere ondernemers. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Werving en selectie
 2. Wie doet wat?
 3. Afspraken over voertaal en communicatie
 4. Introductie binnen het bedrijf
 5. Hoe maak ik werkinstructies?
 6. Instructies en voorlichting op de werkplek
 7. Toezicht
 8. Een veilige cultuur is een continu proces

In het E-book komt elk onderwerp uitgebreid aan bod, aangevuld met praktische en direct toepasbare tips voor elke ondernemer. Hieronder lees je een korte introductie per onderwerp. 

“Ontdek wat jij als ondernemer kunt doen om internationale werknemers veilig en gezond te laten werken. Kijk wat je hieruit mee kunt nemen, vergelijk het met je eigen werkwijze en verbeter je processen”, aldus Tanja. 

1.    Werving en selectie

De focus van het E-book ligt niet op werving en de mogelijkheden daarin, maar het onderwerp veilig werken begint wel al bij werven. Of korter: Aandacht voor veilig en gezond werken begint al bij de werving en selectie. Om een veilige start te maken kan bijvoorbeeld gekeken worden aan welke eisen iemand moet voldoen om veilig te kunnen werken. Het geeft je ook inzicht in wat je in je bedrijf eventueel moet aanpassen qua extra toezicht en begeleiding bijvoorbeeld. Daarnaast kun je ook onderzoeken in hoeverre jouw uitzendbureau veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. 

2.    Wie doet wat?

Maak inzichtelijk wie binnen jouw organisatie de contactpersonen voor veilig en gezond werken zijn. Benoem deze rol ook duidelijk. Of maak het visueel! De rollen die je duidelijk zou kunnen maken zijn:

 • Vertrouwenspersoon: voor de eerste hulp en advies bij ongewenst gedrag 
 • Preventiemedewerker: betrokken bij opstellen RIE en uitvoeren verbeteracties
 • BHV’er: verleent hulp in gevaarlijke situaties of bij ongevallen

Weten jouw werknemers wie deze rollen vervult binnen de organisatie? 

3.    Afspraken over voertaal en communicatie

Taal is vaak de grootste barrière in een bedrijf. Maak daarom afspraken hoe je met elkaar communiceert in schrift, spraak, gebaren of afbeeldingen. Meerdere talen in een onderneming zorgen voor veiligheidsrisico’s als informatie niet of verkeerd begrepen worden. In het E-book komen diverse oplossingen voor prettige communicatie aan bod.

4.    Introductie binnen het bedrijf

Bereid het inwerkproces van elke ondernemer goed voor. Vaak is niet alleen het werk nieuw, maar ook het land en de cultuur. Daardoor hebben ze ook vragen over praktische zaken als: waar doe je boodschappen, wat als ik ziek ben? Een complete werkinstructie gaat dan ook verder dan alleen werk. Lees verder in het e-book om te ontdekken wat je allemaal in een werkinstructie kunt opnemen om iemand goed in te werken en thuis te laten voelen. Een goed ingewerkte kracht is namelijk veel productiever! 

Tanja licht toe: “Denk voordat je begint met het maken van je instructies op welke manier en hoe vaak je informatie wilt gaan delen. Mensen krijgen in het begin vaak veel informatie, dus probeer dingen te spreiden.”  

5.    Hoe maak ik werkinstructies?

Werkinstructies: bij de ene ondernemer een uitgebreide video, bij de ander een A4tje. Voorop staat dat een werkinstructie instructies en voorlichting bevat om de werkzaamheden (veilig) uit te kunnen voeren. Welke mogelijkheden er allemaal zijn om de boodschap voor iedereen duidelijk te communiceren staat op pagina 6 van het E-book. 

Een vervolgproject vanuit de glastuinbouw is het maken van enkele voorbeelden gericht op de specifieke risico’s in de sector. Hierbij wordt onderzocht hoe plaatjes of pictogrammen ingezet kunnen worden.

6.    Instructies en voorlichting op de werkplek

Naast alle geschreven instructies is de mondelinge instructie op de werkplek zelf van belang. Toets wat men al weet en focus op wat men nog niet weet. Check of men het begrepen heeft door te vragen om dingen voor te doen. Bekijk de voorbeelden van andere ondernemers en ontdek hoe zij dit succesvol toe passen. 

7.    Toezicht

Als werkgever dien je toezicht te houden op veilig en gezond werken. Waar dat aan moet voldoen in de praktijk staat in het E-book uitgelegd. 

8.    Een veilige cultuur is een continu proces

Als ondernemer ben je continue bezig met het veilig laten werken van je werknemers. Het gaat dan niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook om mentale gezondheid. Voelt iemand zich thuis? Dan is de kans ook groter dat hij blijft. 

Herhaling van instructies en feedback op de werkplek zijn belangrijk om veilig en gezond te blijven werken. Informatie delen is nog wat anders dan informatie begrijpen. Tanja zegt: “Zeker met de cultuurverschillen is het goed om aan te geven dat vragen stellen mag! Licht toe dat de bedrijfscultuur in Nederland heel open is en het prettig gevonden wordt als je een vraag stelt of deelt als je ergens tegenaan loopt.” 
Uiteindelijk is het ieders doel om ongelukken te voorkomen en werknemers gezond en met plezier te laten werken en te voorkomen dat ze door fysieke of psychische klachten uitvallen. De belangrijkste tips die Tanja daarvoor meegeeft zijn:

 • Zorg dat je elkaar begrijpt: investeer in ontwikkeling rondom taal en cultuur, bijvoorbeeld door een cursus. 
 • Neem als organisatie een duidelijk standpunt in over veiligheid. 
 • Door krapte op de arbeidsmarkt wordt het aandeel anderstaligen alleen maar groter. Denk goed na wat in het kader van de veiligheid wel en niet gewenst is. Laat je iemand bepaalde werkzaamheden uitvoeren als je nauwelijks kunt communiceren met de persoon? 
 • Zorg dat dat standpunt ook continu uitgedragen wordt binnen de werkomgeving, met name door leidinggevenden. 
 • Bedenk een vorm van communiceren in meerdere vormen: schriftelijk, mondeling, visueel. 
 • Benadruk de open cultuur door mensen te betrekken. Stimuleer ze om vragen te stellen.

>> Naar het E-book 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Glastuinbouw Nederland.