Laat carnaval een mooi feest blijven!

Carnaval

De maatschappelijke betrokkenheid van de agrarische sector blijkt ook komend weekend weer. Veel agrariërs zijn druk in de weer met het bouwen en ook rondrijden van praalwagens in de vele optochten, vooral in het zuiden van het land. De ervaring leert dat dit niet altijd zonder risico’s is. Ook hier geldt: werk volgens de regels uit de Arbowet. Laat carnaval vooral een feest blijven en voorkom dat het in een domper eindigt!

Risico’s op brand 

Bij de bouw van de praalwagens bestaat het risico op brand door de gebruikte materialen en door las- en slijpwerkzaamheden. Goed bereikbare vluchtwegen zijn hier van groot belang. 

Risico op vallen en overreden worden

Een ander risico is het vallen van hoogte. Dit ligt vooral op de loer bij de bouw van grote en hoge praalwagens. Maar ook tijdens de optocht bestaat het risico van de praalwagen te vallen en onder de wielen terechtkomen. Een topzware praalwagen kan tijdens de optocht kantelen. Het komt ook voor dat wagens doormidden breken of dat de remmen het begeven. Het gebruik van alcohol en drugs verhogen de risico’s. 

Let op kinderen!

Carnaval is ook een groot feest voor kinderen. Vooral geldt dit voor grote praalwagens, die snoepgoed verspreiden. In de race om zoveel mogelijk snoepgoed te rapen is er meestal geen aandacht voor overrijdingsgevaar.

Advies voor een veilige bouw van praalwagens

 • Zorg bij de bouw en tijdens de optocht voor een geschikte en gekeurde brandblusser in de directe nabijheid. 
 • Maak afspraken over de veiligheid, zoals werken op hoogte, en niet lassen en slijpen in de omgeving van brandbare materialen en/of mensen.
 • Zorg dat tijdens de bouw persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.  
   Voorbeelden zijn: 
  • Draag bij slijpen een veiligheidsbril en gehoorbescherming
  • Draag bij het spuiten van verf met een spuitbus adembescherming voorzien van een filter A2P3
  • Draag snijbestendige handschoenen bij het werken met scherpe messen
 • Zorg voor een goede stabiliteitsberekening van de praalwagen.
 • Gebruik geen alcohol of drugs bij het bouwen van de wagen.

Advies voor een veilige optocht

 • De bestuurder van de wagen of het trekkend voertuig moet minimaal 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een voor deze wagen of trekkend voertuig geldend geldig Nederlands rijbewijs.
 • Draag de veiligheidsgordel op de trekker.
 • Laat geen personen meerijden op de trekker als er geen geschikte bijrijderszitplaats is.
 • Trek per trekkend voertuig maximaal één wagen. 
 • Ieder trekkend voertuig wordt begeleid door twee begeleiders. Een carnavalswagen langer dan twaalf meter (inclusief trekker) vraagt twee begeleiders naast en twee begeleiders achter de wagen. 
 • Als er een spoorwegovergang wordt gepasseerd mag de wagen maximaal 18,75 meter lang zijn, inclusief trekkend voertuig. 
 • Zorg dat het gedeelte waar personen kunnen staan maximaal twee meter boven het wegoppervlak is. 
 • Personen op de carnavalswagen staan achter een stevige omheining of reling.
 • Rij niet met hoogwerkers en shovels in de optocht. 
 • Gebruik geen alcohol of drugs bij het rijden in de optocht.
 • Houd toezicht op de gemaakte afspraken.

Veel plezier tijdens carnaval!