Leren van ongevallen? – Start met registreren!

ongevallen

De afgelopen tien jaar waren er 133 dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sectoren. De meeste ongevallen gebeuren met (rijdende) machines, vallende voorwerpen, dieren en mestgassen. Dodelijke ongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg. Veel vaker is er sprake van minder ernstige ongevallen of situaties waarbij het net goed afliep. 

Hoe zit dat in jouw bedrijf? Heb jij wel eens een ongeval meegemaakt? Of ging het bijna mis? En wil je dit in het vervolg voorkomen? Start dan met het registreren van ongevallen. 

Registeren van ongevallen

Stigas heeft in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) het onderdeel ongevallenregistratie toegevoegd. Hiermee kun je ongevallen, maar ook bijna-ongevallen, systematisch registreren, onderzoeken en maatregelen nemen. Ook is hier meer informatie te vinden hoe je van ongevallen kunt leren. Zo voldoe je meteen aan de eisen vanuit de Arbowet. De privacy wordt hierbij gewaarborgd. 
Registreren werkt als volgt: 
1. Ga naar jouw (RIE) van Stigas. 
2. Open het dasboard en registreer hierin het ongeval.

Goed om te weten: bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht een lijst bij te houden van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot verzuim vanaf drie dagen als onderdeel van de RIE (Arbowet Artikel 9).

De RIE van Stigas is opgesteld in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties partners uit de sector. 
Wil je hulp hierbij of heb je nog geen RIE? Kijk hier of neem direct contact op met Stigas via info@stigas.nl of 085 044 07 00. 

Melden van ongevallen bij Inspectie SZW

Vind er een arbeidsongeval plaats met iemand die onder jouw gezag werkt (hieronder vallen o.a. ook uitzendkrachten en zzp’ers)? Meld het bij de Inspectie SZW. Dit moet direct bij dodelijke afloop, ziekenhuisopname of blijvend letsel. Meer informatie >> 

Hulp na een ongeval en boete voorkomen

Stigas kan bedrijven ook helpen bij het onderzoeken van ongevallen en je bedrijf trainen om hier op een systematische manier mee aan de slag te gaan. Tijdens een ongevalsonderzoek kijken wij hoe in de toekomst een nieuw ongeluk voorkomen kan worden. De Inspectie vraagt naar aanleiding van een ongeval naar een goede analyse met een plan van aanpak. Met een dergelijk plan van aanpak kun je een boete vaak geheel of gedeeltelijk voorkomen. 

Factsheet ongevallen per sector

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van ongevallen en hiervan te leren, heeft Stigas de ongevallenstatistieken voor verschillende sectoren op een rij gezet. De factsheets van bos en natuur, dierhouderij, groen, grond en infrastructuur, glastuinbouw, hoveniers en groenvoorziening en open teelten zijn hier te vinden. 

Meer weten over veilig werken?

Ben je ondernemer, leidinggevende, preventiemedewerker of betrokken bij de promotie van veiligheid op de werkplek? En wil je systematisch aan de slag met veilig werken? Met de scan Veilig op 1 check je of in jouw bedrijf veiligheid op 1 staat. Uit de score blijkt of je een ‘topper’ of een ‘achterblijver’ bent. Daarna krijg je tips om (minstens) één stap verder te komen. De scan, filmpjes en praktische tips en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan staan op: www.veiligop1.nl