Nieuw via Stigas: een vertrouwenspersoon voor uw bedrijf

Nieuw via Stigas: een vertrouwenspersoon voor uw bedrijf

Uw medewerkers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met ruzie, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet bent u verplicht hen  hiertegen te beschermen. Het hebben van een vertrouwenspersoon is hier een onderdeel van. Als u in uw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt, is het nu mogelijk dit via Stigas te regelen. Soms kan het zelfs handig zijn met een externe vertrouwenspersoon te werken.
Voor meer informatie en/of een offerte kunt u contact opnemen met de Stigas Servicedesk: 085 – 04 40 700 of mail: info@stigas.nl.