Nieuwe e-learning: alle basiskennis voor preventiemedewerkers - in korte filmpjes

Nieuwe e-learning: alle basiskennis voor preventiemedewerkers - in korte filmpjes

Preventiemedewerkers in de agrarische en groene sector kunnen vanaf vandaag een nieuwe e-learning doen. 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die zij nodig hebben. Aanleiding voor de nieuwe e-learning zijn de eisen die de vorig jaar vernieuwde Arbowet aan de rol en positie van de preventiemedewerker stelt.  Direct naar de e-learning

In het filmpje bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, de arboregels, de risico's in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie.

Makkelijk en vrij beschikbaar

De e-learning is gratis beschikbaar en zeer laagdrempelig: inloggen hoeft niet en de preventiemedewerker kan zelf kiezen welke thema’s hij in welke volgorde doorloopt. Het doorlopen van een thema duurt ongeveer een half uur.

Centrale rol preventiemedewerker

De e-learning is ontwikkeld met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SZW heeft in juli 2017 de Arbowet aangepast, onder andere om ervoor te zorgen dat bedrijven meer investeren in de preventie van ziekte. Met dit doel is de positie van preventiemedewerkers versterkt.

Door de wetswijziging vindt de benoeming van de preventiemedewerker voortaan plaats met instemming van de medezeggenschap. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers, en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker helpt iedereen in het bedrijf om veilig en gezond te werken. De werkgever krijgt via de preventiemedewerker snel en praktisch inzicht waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsrisico’s als blijvende gehoorschade, gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen of rugklachten door tillen.

Waarmaken

Math Creemers, directeur Stigas: “Deze e-learning helpt preventiemedewerkers om deze belangrijke rol waar te maken. En in deze toegankelijke vorm - met filmpjes, korte vragen en meteen feedback - krijgt een preventiemedewerker eenvoudig de juiste basiskennis.”