Norm voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

logo-NEN.png
  • Week van de teek

NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is gepubliceerd.

Bescherming tegen tekenbeten is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt of recreëert. Kleding geïmpregneerd met permethrine is hiervoor een persoonlijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Het is niet altijd duidelijk of deze kleding voldoende bescherming biedt en veilig is. Omdat er zoveel vragen zijn is de norm NEN 8333 ontwikkeld waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan deze kleding moet voldoen.

Juiste bescherming

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in het groen, zoals in natuurgebieden, het bos, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten is hiervoor een hulpmiddel.

De norm NEN 8333 omschrijft de kwaliteitseisen voor deze kleding en hoe deze kleding gebruikt en onderhouden moet worden. De eisen die zijn vastgelegd in NEN 8333 zijn met name relevant voor fabrikanten en leveranciers van de kleding. Voor werkgevers en werknemers is duidelijk dat kleding die aan de norm voldoet veilig en effectief is. Daarbij is het belangrijk dat de kleding op de juiste manier wordt onderhouden door gebruikers.

Veel gestelde vragen

Beschermende kleding tegen tekenbeten is een goed beschermingsmiddel, maar moet onderdeel zijn van een pakket maatregelen, zoals ook het controleren van het lichaam op teken. Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden zoals: ‘Wat is NEN 8333?, Is kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?, Is er bij de bescherming tegen tekenbeten sprake van een inspanningsverplichting voor de werkgever?, Wat gebeurt er met permethrine die in je lichaam wordt opgenomen?’