Omgang met koeien en stieren oorzaak van veel ongevallen en incidenten