Adem jij teveel stof in tijdens je werk?

ls je in de agrarische en groene sector werkt, kom je vaak in aanraking met stof. Het gezondheidsrisico van werken in een stoffige omgeving wordt vaak onderschat. Je wordt meestal niet direct ziek. Maar als je voortdurend veel stof inademt, kan dit na verloop van tijd ongemerkt leiden tot gezondheidsklachten of zelfs tot een chronische longziekte. Met deze korte stoftest zie je direct of stof een risico vormt op jouw bedrijf en of er maatregelen nodig zijn. Voor ieder bedrijf zijn er oplossingen. Deze vind je in de kennisbank van onze nieuwe campagnewebsite www.pakstofaan.nl

Gratis stofmeting op jouw bedrijf
Tijdens de campagne Pak stof aan! is het mogelijk om een gratis indicatieve stofblootstellingsmeting op jouw bedrijf aan te vragen. Een Stigas preventieadviseur meet op meerdere werkplekken hoe hoog het stofgehalte is en geeft advies. Er is nog een beperkt aantal stofmetingen beschikbaar. Aanmelden? Neem contact op met de Stigas Servicedesk: info@stigas.nl of bel 085 – 044 07 00 (optie 1).