Ongevalsanalyse: oog voor altijd beschadigd

Ongevalsanalyse: oog voor altijd beschadigd

Het verhaal van het slachtoffer

‘Ik was met een bosmaaier gras aan het maaien langs de openbare weg. In de buurt lag een golfbaan. Ik gebruikte een bosmaaier met een slagmes. De begroeiing was ruig en het maaien ging zwaar. Opeens kreeg ik een enorme klap tegen mijn hoofd. Het bleek een golfbal te zijn. Ik raakte hem met het mes en hij stuiterde omhoog tegen mijn hoofd. Mijn oog is zwaar beschadigd en de kans dat het volledig herstelt is klein.’

Wat is er gebeurd?

Door een onverwachte wijziging in de planning van de werkzaamheden had de werknemer niet de juiste bescherming bij zich. Er was geen tijd om die te halen, dus begon de werknemer met maaien zonder eerst oog- of gelaatsbescherming op te zetten. Zo kon de golfbal in zijn oog terechtkomen.

Wat valt hiervan te leren?

Zorg dat uw werknemer, voordat het werk begint, de risico’s beoordeelt. Gebruik daarvoor de checklist in de arbocatalogus op agroarbo.nl. Kijk onder ‘Handgedragen machines’ bij ‘Bosmaaier (veiligheid)’.

 • Werkt uw werknemer met de bosmaaier? Zorg dat hij vooraf een heldere instructie krijgt en maak werkafspraken aan de hand van de arbocatalogus.
 • Zorg voor een duidelijke planning.
 • Geef uw werknemer de persoonlijke beschermingsmiddelen die hij nodig heeft. Volgens de arbocatalogus zijn dat voor het werken met de bosmaaier:
  √ veiligheidsschoenen met goede grip op de ondergrond;
  √ soepel zittende werkhandschoenen, bij voorkeur van leer;
  √ een veiligheidsbril, eventueel in combinatie met een gelaatsscherm;
  √ gehoorbescherming, bij voorkeur otoplastieken;
  √ signaalkleding voor als uw werknemer gezien moet worden;
  √ beenbescherming: stevige werkkleding, een veiligheidsbroek of een bosmaaierbroek.
 • Spreek mensen die de persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen altijd daarop aan.

Lees meer over Veilig op 1

Logo Veilig op 1