Online onderzoek naar opslag van gevaarlijke stoffen in sierteelt: hoe kan het makkelijker?

Onderzoek naar opslag gevaarlike stoffen sierteelt

De afgelopen tijd voerde de Nederlandse Arbeidsinspectie verschillende inspecties uit bij sierteeltbedrijven onder glas. Daaruit blijkt dat het ondernemers niet altijd lukt om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Om in kaart te brengen waar bedrijven tegenaan lopen bij het voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie Stigas gevraagd om mee te werken aan een onderzoek. Met dit onderzoek willen wij beter weten wat jij als ondernemer nodig hebt om aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen, zodat wij hier oplossingen voor kunnen ontwikkelen.

Gelet op het belang voor de bedrijven in de sector en de sector als geheel werkt Stigas hier graag aan mee. Ook Glastuinbouw Nederland ondersteunt het onderzoek.

Oproep aan sierteeltbedrijven onder glas

Ben jij ondernemer met snijbloemen of met potplanten onder glas? Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Uitdrukkelijk vermelden we dat de bedrijfsgegevens anoniem zijn en alleen gebruikt worden voor dit onderzoek.

Zo werkt het

Via een online enquête stellen wij jou een aantal vragen over arbeidsrisico’s, de kennis over de richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen en jouw mening over de opslag van gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf. 

Invullen van de enquête duurt 10 tot 15 minuten. De antwoorden die je geeft zijn dus niet herleidbaar tot jouw bedrijf of tot jezelf. Klik op onderstaande link om de vragenlijst te openen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met vrijdag 4 maart.


Vul de vragenlijst in

Vragen?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jorn Kerkhof via jkerkhof@NLArbeidsinspectie.nl of bel naar 06 1586 1653.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Hiermee help je mee aan een veiligere sierteeltsector!