Poolse vertaling tips bij warm weer beschikbaar

Poolse vertaling tips bij warm weer beschikbaar

Als het kwik hoog oploopt, is het af te raden zwaar inspannend werk te doen. Ook in de kas kan de hitte u en uw werknemers parten spelen. Het document met praktische tips voor werken bij warm weer heeft onze partner LTO Glaskracht Nederland nu ook in het Pools beschikbaar.

Hoe beschermt u zich het beste tegen de zon in de kas? En waar moet u verder aan denken bij het werken bij warm weer? Bekijk hier de praktische tips van LTO Glaskracht Nederland en Stigas in het Pools. Hier treft u de Nederlandse versie.