Poolse vertaling tips bij warm weer beschikbaar

Als het kwik hoog oploopt, is het af te raden zwaar inspannend werk te doen. Ook in de kas kan de hitte u en uw werknemers parten spelen. Het document met praktische tips voor werken bij warm weer heeft onze partner LTO Glaskracht Nederland nu ook in het Pools beschikbaar.

Hoe beschermt u zich het beste tegen de zon in de kas? En waar moet u verder aan denken bij het werken bij warm weer? Bekijk hier de praktische tips van LTO Glaskracht Nederland en Stigas in het Pools. Hier treft u de Nederlandse versie.