Publieksagressie in bos en natuur? Digitaal Werkboek VBNE helpt

Publieksagressie in bos en natuur? Digitaal Werkboek VBNE helpt

Wilt u zich verder verdiepen? Beleid ontwikkelen?
Samen met sociale partners in de bos- en natuursector heeft Stigas een digitaal werkboek ontwikkeld om acties met betrekking tot preventie, beleid en nazorg bij publieksagressie in beeld te krijgen.
www.vbne.nl/toolkit-agressie-geweld

#Weekvandewerkstress
#Vanwerkstressnaarwerkplezier