Staatssecretaris Tamara van Ark zet komende jaren in op verbetering naleving RIE

Staatssecretaris stuurt brief aan kamer

Agrarische en groene aanpak goed praktijkvoorbeeld

Volgens de Arbowet moeten alle bedrijven, waar gewerkt wordt onder gezag, over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) beschikken. Uit recent onderzoek blijkt dat nog veel, vooral kleinere bedrijven, de RIE niet op orde hebben. Omdat de RIE als een belangrijk hulpmiddel wordt gezien om veiligheid en gezondheid in het werk te bevorderen wil de Staatssecretaris de komende jaren fors gaan inzetten op het verbeteren van de naleving van de RIE.

In een brief van 29 januari jl. aan de Tweede Kamer geeft zij aan dat daarbij onder andere ingezet gaat worden op:

  • het vergroten van de bekendheid van de RIE;
  • het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering;
  • intensivering van het toezicht op de RIE.

In het onderzoek waarnaar de Staatssecretaris verwijst wordt de sectoraanpak voor de RIE, die door Stigas is ontwikkeld expliciet genoemd als goed praktijkvoorbeeld.

Vanaf 2017 heeft Stigas een volledig nieuw digitaal systeem voor de uitvoering van de RIE ontwikkeld. Uit cijfers van Stigas blijkt dat er vanaf 2017 in de agrarische en groene sector al 51% bedrijven aan de slag zijn gegaan met de nieuwe RIE. Dit betekent dat van minimaal 49% van de bedrijven niet bekend is of zij beschikken over een actuele RIE en of ze daarmee risico lopen op een boete. In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan 4 jaar en moet deze sowieso worden aangepast als er een wijziging van bedrijfssystemen plaatsvindt. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven en zorgboeren geldt overigens een periode van 3 jaar.

Anders dan vaak wordt gedacht geldt de RIE-verplichting niet alleen voor werkgevers met medewerkers in dienst, maar ook voor zelfstandige ondernemers, die op een andere manier arbeid onder hun gezag inzetten. Bijvoorbeeld meewerkende gezinsleden, stagiaires, piekarbeiders of uitzendkrachten. Mocht je eraan twijfelen of jouw RIE nog actueel is of de verplichting ook voor jouw bedrijf geldt, neem dan contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.