Start bemestingsseizoen vraagt om extra voorzichtigheid!

Mestgassen

Het bemestingsseizoen start weer vanaf 16 februari. Iedereen die met drijfmest werkt, kan er niet genoeg op bedacht zijn dat er levensgevaarlijke mestgassen vrij kunnen komen. Zelfs ervaren mensen onderschatten nog vaak de risico’s. Tijdens de opslag van de mest gaat de afbraak van de stoffen in de mest door en ontstaat er meer gas. Na een winterseizoen zal de mest dus meer mestgassen bevatten. Zeker als de mest niet tussentijds is gemixt. Alle reden om aan de start van het bemestingsseizoen nog voorzichtiger te zijn dan anders. 

Praktische tips 

  • Mix niet bij windstil weer (minimaal windkracht 3)
  • Mix niet op woensdagmiddag of in het weekend in verband met de kinderen. Gaan ze nog niet naar school of hebben ze vakantie, houd ze dan in de woning als er wordt gemixt.
  • Zet alle deuren open en laat het windbreekgaas neer
  • Zet de koeien vast in de voergang 
  • Kom niet in de stal tijdens het mixen (en zeker niet om vastlopende mest los te wrikken)
  • Ga geen koeien redden. Als zij onwel worden, word jij het hoogstwaarschijnlijk ook.
  • Blijf niet bij de trekker staan, ook daar kunnen de concentraties mestgassen hoog worden.

Check de arbocatalogus

Check vooraf de arbocatalogus die ondernemers en werknemers in de sector samen met Stigas hebben opgesteld voor de sectoren waar mestverwerking plaatsvindt. Zo voorkom je onnodige ongelukken. Het onderwerp mestgassen staat in de volgende arbocatalogi:

Vragen?

Heb je na het bekijken van de arbocatalogus nog vragen? Sla jouw risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) erop na of neem vrijblijvend contact op met je Stigas preventieadviseur of bel naar de Stigas Servicedesk 085 – 044 07 00 (optie 1).

Handige tip: Doe de e-learning mestgassen (een initiatief van Cumela)