Taskforce Deense karren boekt vooruitgang

Taskforce Deense karren boekt vooruitgang

Op 27 februari 2018 is de Taskforce Deense Karren van LTO Glaskracht Nederland bijeen geweest en heeft concepten gepresenteerd aan de Inspectie SZW. Hierbij zijn oplossingen voor het stapelen van halve en hele Denen gepresenteerd.

In de Arbocatalogus zal een werkwijze en een werkinstructie worden opgenomen. Inspectie SZW heeft de voorgestelde werkwijze positief beoordeeld. Zodra de werkwijze en werkinstructie in de Arbocatalogus zijn opgenomen vormt dit de leidraad voor Inspectie SZW tijdens controles.

De specificaties van de aanpassingen van de karren worden nu verder vastgesteld waarna de genoemde oplossingen in productie kunnen worden genomen. Hierdoor kunnen we nog geen details gegeven worden van de oplossingen.

Ten aanzien van de invoering wordt voor de halve Denen gestreefd naar een ingangsdatum van 1 juni 2018 en voor de hele Denen bij de start van het nieuwe seizoen.

Ondanks dat het traject nog niet afgerond is hebben de leden van de Taskforce en Inspectie SZW aangegeven dat de samenwerking vanuit diverse partijen binnen de sector tot nu toe als positief en constructief wordt ervaren.

Peter Loef, LTO Glaskracht Nederland