Train de trainer fysieke belasting

Fysieke belasting

Is het voorkomen van klachten door fysieke belasting een speerpunt binnen jullie bedrijf? Hebben jullie al het nodige gedaan en zijn jullie op zoek naar een manier om de aandacht vast te houden? Dan is de train de traineraanpak wellicht iets voor jullie. Dankzij een subsidie vanuit de zogenaamde MDIEU-regeling zijn nog enkele plekken beschikbaar om tot 1 juli kosteloos een training te verzorgen voor leidinggevenden en/of preventiemedewerkers. 
Hierin staat centraal hoe je collega’s coacht als het gaat om het gebruik van hulpmiddelen en werkhoudingen. De invulling maken we op maat voor jouw bedrijf. 
Meer info: Roel de Backer