Verbod op stapelen Deense karren

Verbod op stapelen Deense karren

Om te beginnen, wat mag wel?

Mogen onderstellen los worden gestapeld?
Onderstellen kunnen wel gestapeld worden (max 14 stuks) omdat deze constructie voldoende stabiel is waardoor omvallen/kantelen wordt voorkomen.
Kortom, de voorzieningen aan het onderstel zijn ontworpen om de onderstellen onderling te kunnen stapelen maar niet om een onderstel te stapelen op de staanders van een andere Deense kar.

Mogen twee ‘halve’ Denen op elkaar worden gestapeld?
Het verbod is ook van toepassing op halve Denen.
Uitgangspunt blijft:  het ontwerp van de Deense karren is niet bedoeld om een onderstel te stapelen op de staanders van een andere Deense kar. Er is geen borging waardoor niet gegarandeerd kan worden dat omvallen/kantelen is uitgesloten.

Achterliggende informatie:

In hun nieuwsbrief maakte LTO Glaskracht Nederland melding van een ongeval met het omvallen van gestapelde Deense karren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) pakt dit zeer serieus op. Inmiddels hebben zij bekend gemaakt dat het stapelen van Deense karren niet meer wordt toegestaan.
De Inspectie hanteert hierbij de volgende argumentering: ‘Het ontwerp van de Deense karren is niet bedoeld om deze op elkaar te zetten. Er is geen borging waardoor niet gegarandeerd kan worden dat omvallen/kantelen is uitgesloten. Naar voren is ook gekomen dat in praktijksituaties het onderstel op 3 staanders rustte (zie foto's hieronder). Dergelijke situaties zijn een overtreding van de Arbowet waarin is aangegeven dat dergelijke situaties moeten worden voorkomen.'

Actieplan

Volgens ISZW is het omvallen/kantelen van arbeidsmiddelen/voorwerpen Europees gezien een top 2 risico. ISZW heeft van de sector een actieplan gevraagd hoe deze situaties in de toekomst worden voorkomen. Als de sector niet met een actieplan komt, wil ISZW gaan handhaven. Als er dan gestapelde Deense karren binnen bedrijven worden aangetroffen, zullen de werkzaamheden worden stilgelegd.

Stigas zal als kennispartner van LTO Glaskracht meedenken in het opstellen van het gevraagde actieplan. Hiertoe wordt door LTO Glaskracht een werkgroep geformeerd.