Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor alle medewerkers in de dierhouderij

Vertrouwenspersoon dierhouderij

Jij of jouw medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met ruzie, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om zijn medewerkers te beschermen tegen dit ongewenste gedrag, en hiervoor beleid op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een onderdeel zijn van dat beleid. 

Werk jij of heb jij een bedrijf in de dierhouderij? Dan is in de cao geregeld dat jij of jouw medewerkers kosteloos (Colland draagt de kosten) gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersonen van Stigas. 

Vertrouwenspersoon voor de sector dierhouderij

De sector heeft hiervoor sinds 1 april 2024 een contract met Stigas. Hiermee volgt de dierhouderij de sectoren open teelten, glastuinbouw, groen, grond en infra en hoveniers en groenvoorziening die dit al eerder op sectorniveau geregeld hebben.

  • Er zijn geen kosten aan verbonden.
  • De vertrouwenspersoon is te bereiken via Stigas, telefoon: 085 – 044 07 00, optie 1 of e-mail: info@stigas.nl.

Lees hier meer informatie over de vertrouwenspersoon dierhouderij en voor de andere agrarische en groene sectoren.

Eerste opvang en meer

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar neemt geen standpunt in. Stigas heeft zes opgeleide vertrouwenspersonen in dienst. Zij kunnen het volgende voor jou en je medewerkers betekenen:

  • De eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • Slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator
  • Het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • Gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats

Informeer je medewerkers

Informeer je medewerkers, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, over het bestaan van de vertrouwenspersoon en geef de contactgegevens aan je medewerkers door. Vertel wanneer je een vertrouwenspersoon kunt bellen en wat hij of zij dan doet. Er is een flyer waarmee je je medewerkers over het bestaan van de vertrouwenspersoon kunt informeren. Je kunt deze hier downloaden. Print hem uit en hang hem op een goed zichtbare plaats in het bedrijf. Denk aan de centrale hal, de kantine of de toiletten. De flyer is ook beschikbaar in het Engels, Pools, Bulgaars en Roemeens.