Werken er in jouw bedrijf uitzendkrachten? Dan stellen we je graag een paar vragen.

Uitzendkrachten werken veilig

Jouw antwoorden gebruiken we om, samen met de uitzendsector, activiteiten te ontwikkelen die veilig en gezond werken voor uitzendkrachten bevorderen. Denk aan handige tools ter ondersteuning en aan workshops. 
Invullen

  • kost maar 2 minuten 
  • kan anoniem

-> Vul nu in

Achtergrond 

Stigas, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV en Doorzaam vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken.  Zij ondertekenden de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’. Op uitzendkrachtenwerkenveilig.nl lees je er meer over. 

Hartelijk dank voor je medewerking!