Werkgevers en werknemers kunnen nog meer doen aan preventie tekenbeten

Werkgevers en werknemers kunnen nog meer doen aan preventie tekenbeten

Werkenden in het groen weten veel over de risico’s van teken. Zij zijn zich ervan bewust dat zij beschermende maatregelen moeten nemen en zich ook regelmatig moeten controleren. Maar er is ook nog veel te winnen. Bedrijven kunnen meer aandacht hebben voor het maken van duidelijke afspraken, het inschatten van de risico’s, voorlichting en het verstrekken van middelen. Voor wie in het groen werkt is regelmatige controle en het snel verwijderen van teken een aandachtspunt. Dit blijkt uit onderzoek van Stigas naar de preventie van tekenbeten onder werkgevers en werkenden in het mechanisch loonwerk, de bos en natuur en de sector hoveniers- en groenvoorziening.

Onderzoek

Dit onderzoek heeft Stigas het afgelopen jaar samen met Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, de VBNE, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen gedaan. In de jaren 2009 en 2010 werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden in de bos en natuur en de hoveniers- en groenvoorziening sector. In totaal vulden 515 werkenden en 171 werkgevers de vragenlijst in vanuit de drie sectoren. Lees hier de resultaten van het onderzoek in beknopte samenvattingen (factsheets).

Waar kunnen bedrijven en werkenden in het groen meer aandacht voor hebben?

  • Bedrijven kunnen meer aandacht hebben voor het maken van duidelijke afspraken over de preventie van tekenbeten, het meenemen hiervan in de risico-inventarisatie en –evaluatie (de RIE) en bij de start van werkzaamheden, het verstrekken van tekenwerende middelen en faciliteiten voor controle, het wassen van werkkleding op het werk, het bijhouden van tekenbeten, voorlichting richting specifieke groepen (laaggeletterden, mensen met een beperking) en de begeleiding van werknemers met de ziekte van Lyme.
  • Aandachtspunten voor als je in het groen werkt zijn: controleer altijd op teken na werkzaamheden in het groen en verwijder de teek zo snel mogelijk, registreer de tekenbeet, en win advies in, bijvoorbeeld via het preventiespreekuur van de arbodienst. Neem bij verminderd functioneren op het werk door de ziekte van Lyme contact op met de bedrijfsarts.

Een samenvatting en de achterliggende rapportages zijn hier beschikbaar.

Week van de Teek 15 t/m 21 april 2019

Tijdens De Week van de Teek wordt door de eerder genoemde organisaties extra aandacht besteed aan de teek. Lees meer over de week en de preventie van tekenbeten op: www.weekvandeteek.nl.

Doe regelmatig een tekencheck in de zomer!

In de zomer zijn er veel teken in de natuur. Doe tijdens het werk regelmatig een hele korte check van teken op handen en armen en verwijder deze zo snel mogelijk.