Vertrouwenspersoon in de agrarische en groene sector

vertrouwenspersoon

Uw medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet bent u verplicht uw medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dient u als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn. Als u in uw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u dit via Stigas regelen.

 

Download Titel
Download Vertrouwenspersoon
Download Vertrouwenspersoon open teelten