WAAROM GEZOND EN VEiLIG WERKEN?

Ongevallen en gezondheidsklachten als gevolg van het werk voorkomen? Zorg dan voor een veilige en gezonde werkplek. Voor uw deelnemers, medewerkers, meewerkende gezinsleden, bezoekers en uzelf. U regelt het met Stigas.

De Federatie Landbouw en Zorg streeft als belangenorganisatie naar een duurzaam ondernemende bedrijfstak en ziet nadrukkelijk veilig en gezond werken als één van de voorwaarden om dit te realiseren. Daarom heeft Stigas samen met de Federatie Landbouw en Zorg een speciaal pakket voor zorgboerderijen samengesteld.

Een veilige werkplek voor uw deelnemers, medewerkers, meewerkende gezinsleden, bezoekers en uzelf
Korting voor de bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboerderijen
Belangrijke voorwaarde voor certificering
U voldoet aan uw wettelijke verplichting