Speciaal arbopakket voor ondernemers met seizoenswerkers

Arbopakket seizoenswerkers

Ook ondernemers die uitsluitend met seizoenswerkers werken, moeten ervoor zorgen dat deze medewerkers bij een bedrijfsarts terecht kunnen. Ook zijn zij verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener af te sluiten. Dit staat in de Arbowet. Om deze ondernemers te ontzorgen, heeft Stigas een speciaal arbopakket samengesteld. 

“Als fruittelersorganisatie zijn we blij met deze dienstverlening”, aldus Martijn Donker van de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO. “Er werken steeds meer seizoenswerkers in onze sector. Alleen al in de appels en peren zo’n 15.000. Door de pieken is het soms flink doorpakken. Van jou als ondernemer wordt verwacht dat je aan een aantal regels voldoet. Het aantal ziektegevallen onder seizoenswerkers is gelukkig niet groot, maar als er iets gebeurt, moet je hen wel op een goede manier begeleiden. De kennis die daarvoor nodig is, hebben de meeste ondernemers niet. Dus dan is zo'n pakket een uitkomst. Het mooie is dat je meteen ook je risico-inventarisatie en -evaluatie op orde brengt. Zo bevorder je de veiligheid op je bedrijf.” 

Met het arbopakket voor seizoenswerkers zijn de volgende zaken voor jou geregeld:

  • Is een van je seizoenswerkers ziek? Dan begeleidt Stigas hem zolang hij bij jou in dienst is. Ook kan hij een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.
  • Je krijgt een persoonlijk account op MijnStigas.nl. Hiermee kun je online de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor jouw bedrijf maken. Je spoort dan je risico’s op ongevallen of gezondheidsklachten op en je voldoet ook aan de wettelijke eisen. De Stigasadviseur komt bij je langs op het bedrijf om je hierbij te ondersteunen. Ook toetst hij de RIE op volledigheid en juistheid. Wanneer de RIE een update moet krijgen, krijg je van Stigas een herinnering.
  • Je krijgt gratis toegang tot het preventiespreekuur van de bedrijfsarts of adviseur van Stigas. Dit geldt ook voor jouw medewerkers. Dit spreekuur is er voor vragen over het werk in relatie tot gezondheid.
  • Je ontvangt periodiek de digitale nieuwsbrief van Stigas, met daarin de meest actuele informatie over wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken.
  • De Stigas Servicedesk staat altijd klaar voor al jouw vragen over veilig en gezond werken en over de wettelijke verplichtingen, die voor jou gelden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Kijk dan hier of bel of mail de Stigas Servicedesk: 085 – 044 07 00, info@stigas.nl