Drie voordelen van preventie én een bonus!

Preventie is: ‘voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen’. Bij Stigas richten we ons, samen met bedrijven, op het voorkomen van ongevallen en gezondheidsschade door het werk. Als werkgever ben je hier verantwoordelijk voor. Maar wist je dat preventie nog meer voordelen heeft? En dat Stigas handige hulpmiddelen heeft om snel een stevig fundament te leggen? 

1. Preventie voorkomt onnodige kosten

Een werknemer die verzuimt door gezondheidsschade of een ongeval kost geld. Je krijgt te maken met directe kosten - loondoorbetaling bijvoorbeeld - en met indirecte kosten, zoals kosten voor vervangend personeel en verlies van productie. Wie investeert in preventie voorkomt je onnodige kosten.

2. Preventie zorgt voor betere prestaties

In een prettige werkomgeving met weinig risico’s presteren je medewerkers beter. Ze maken minder fouten maken en zijn productiever.

3. Preventie bevordert duurzame inzetbaarheid

Naast betere prestaties en het besparen op verzuimkosten, zorgt een goed preventiebeleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin zij medewerkers gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken. Voelen je medewerker dat jij als werkgever zorgt voor hun gezondheid en welzijn? Dan zijn ze meer betrokken bij de organisatie

En een bonusvoordeel: Preventie zorgt voor een beter bedrijfsimago

Tevreden werknemers die weinig ziek zijn, zijn een visitekaartje voor jouw bedrijf. Ze zullen sneller op een positieve manier over je bedrijf vertellen. Een goed preventiebeleid leidt dus uiteindelijk tot een beter bedrijfsimago, wat overigens ook weer heel goed helpt bij het aantrekken van nieuw personeel!

Leg eenvoudig een stevig fundament

Gezond en veilig werken in agrarisch en groen begint met de RIE van Stigas. Met de RIE leg je een stevig fundament als het gaat om preventie in je bedrijf.
→ Lees meer over de RIE


Wil je aan de slag met preventie voor een specifieke medewerker die uitgevallen is of dreigt uit te vallen? Dan is een werkplekonderzoek een goed idee. Ook om uitval van collega’s met dezelfde functie te voorkomen.
→ Meer lezen over het werkplekonderzoek

Meer over preventie en veiligheid

→ Lees meer over Stigas veiligheid
→ Is een werkplekonderzoek verplicht?
→ Ga in gesprek over de RIE
→ Lees meer over de RIE
→ Bekijk alle veiligheidsdiensten van Stigas