"Stigas werkt branchegericht: ze kennen de markt."

reuting

“Onze verzuimverzekering loopt bij Cumela Verzekeringen. Stigas is de arbodienst die daaraan is gekoppeld. Stigas werkt branchegericht; ze kennen de markt en de mensen en dat is voor ons belangrijk. De verzuimbegeleiding en de re-integratie van medewerkers loop daardoor goed. Een algemene arbodienst zou voor ons niet geschikt zijn.” 

“Wat ik belangrijk vind, is dat je elkaar kent. De arboarts is ook bij ons ons op bezoek geweest. Dan praat het makkelijker als je elkaar daarna aan de telefoon hebt. Ook de dossiervorming is prima op orde. Ook belangrijk, want je moet voldoen aan de verplichtingen uit de Wet poortwachter.”

“Uiteindelijk wil je natuurlijk verzuim voorkomen. Omdat de preventieadviseur van Stigas ons begeleidt met het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie hebben we preventie en verzuim nu in één hand.”

Jan ter Haar - Gebr. Poppink loon- en grondverzet

150 medewerkers