Ambrosia

Voorkom hooikoorts jaarrond, trek ambrosia uit de grond!

Ambrosia is een plant die tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen produceert die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Daarom, wordt ambrosia ook wel de hooikoortsplant genoemd. Als ambrosia zich massaal in Nederland vestigt, kan dit leiden tot een verlenging van het huidige hooikoortsseizoen met één tot twee maanden.

De ambrosiaplant

In Nederland komen drie soorten ambrosia voor: alsemambrosia, driedelige ambrosia en zandambrosia. Van deze soorten komt alsemambrosia het meest voor. De bloeitijd van de ambrosiaplant loopt van augustus tot en met oktober.

Alsemambrosia groeit in tuinen, voornamelijk voor op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippen- of duivenvoer kunnen zaden van ambrosia bevatten.

Op bermen, akkers, fabrieksterreinen, bouwterreinen en bij havens

Verder komt alsemambrosia vooral voor op 'verstoorde gronden', zoals omgewerkte bermen, akkers, fabrieksterreinen, bouwterreinen en bij havens. Driedelige ambrosia staat vooral op omgewerkte grond en aan rivieroevers.

In duingebieden

Zandambrosia komt weinig voor in Nederland, maar vooral op een aantal plekken in duingebieden.

Hoe herken ik Ambrosia?

In Nederland komen Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) en Driedelige Ambrosia (Ambrosia trifida) steeds vaker voor. Dit zijn éénjarige planten die 20 tot 150 centimeter groot kunnen worden en bloeien van eind augustus tot en met oktober.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een fotoblad Ambrosia gemaakt.

Waarom moet ambrosia worden bestreden?

Als ambrosia zich massaal in Nederland vestigt, kan dit leiden tot een verlenging van het huidige hooikoortsseizoen met een tot twee maanden. Het motto luidt daarom:
Voorkom hooikoorts jaarrond, trek ambrosia uit de grond!

Advies voor handmatige bestrijding

De meest effectieve bestrijdingsmethode van ambrosia is het handmatig verwijderen van de planten met wortel en al. Het is belangrijk om dit te doen voordat de planten bloeien, zodat er geen pollen vrijkomen en de plant geen zaad kan vormen. De bloeitijd van Ambrosia begint in Nederland rond eind augustus. Als de planten in het bloeiseizoen worden verwijderd, dan kan dat het beste gedaan worden in de namiddag, omdat de meeste ambrosiapollenkorrels vrijkomen in de ochtend.

De planten die uit de grond worden getrokken (met wortel en al) kunnen het beste in een afgesloten plastic zak worden gestopt. Gaat het maar om één plant, dan kan die het beste met een vuilniszak om de hand aangepakt worden, waarna de vuilniszak vervolgens binnenstebuiten om de plant heen wordt gekeerd. De afgesloten plastic zak moet in de grijze container met huishoudelijk afval worden gestopt. Het is belangrijk om ambrosiaplanten niet in de groencontainer te stoppen, omdat het risico dan groot is dat eventueel aanwezige ambrosiazaden alsnog worden verspreid via bijvoorbeeld compost.

Als het niet gelukt is om de plant met wortel en al te verwijderen, dan kan de plant snel weer uitlopen. Probeer daarom nieuw uitgelopen planten opnieuw in zijn geheel te verwijderen.

Advies voor maaien

Als handmatig verwijderen echt niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld bij grote stukken land met veel ambrosiaplanten), kan er ook gemaaid worden. Het beste maaimoment is begin september. Als de planten eerder worden gemaaid, dan kunnen de planten weer uitgroeien en alsnog zaden produceren. Als de planten later worden gemaaid, dan kunnen de gevormde zaden zich verspreiden. Op plekken waar veel Ambrosia staat, moet de maaihoogte 2 tot 6 cm zijn. Staan de ambrosiaplanten in een dicht grasveld, dan is 10 cm een goede maaihoogte. Het gras voorkomt vervolgens dat de ambrosiaplanten weer gaan groeien. Komen er toch weer planten op, maai dan een tweede keer.

Voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen

Om allergische (huid)reacties te voorkomen, is het belangrijk bij het verwijderen van Ambrosia volledig dekkende kleding en handschoenen te dragen. Draag bij maaien tijdens het bloeiseizoen ook een mondkapje en veiligheidsbril. Hooikoortspatiënten wordt afgeraden om zelf ambrosiaplanten te verwijderen.

Informatie voor tuineigenaren, gemeentes, terreinbeheerders en akkerbouwers

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft factsheets gemaakt voor tuineigenaren, gemeentes, terreinbeheerders en akkerbouwers. Hierin wordt stap voor stap aangegeven hoe u Ambrosia effectief kunt bestrijden. Bij het bestrijden van Ambrosia is het heel belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze worden eveneens toegelicht in de factsheets. Deze vind u rechts in uw scherm onder 'Publicaties'.

Ambrosia gezien? Meld het!

Hebt u Ambrosia gezien? Dan is het erg waardevol als u deze waarnemingen meldt. Met uw waarnemingen kunnen we de ontwikkeling van Ambrosia in Nederland volgen. Verder kunnen bijvoorbeeld gemeentes met deze waarnemingen Ambrosia gaan bestrijden. Uw waarnemingen kunt u melden op www.natuurkalender.nl.
De Natuurkalender heeft ook een App voor herkennen en melden hooikoortsplant ambrosia.