Arbeidsdeskundig onderzoek

Een langdurig zieke medewerker is vervelend. Voor uw bedrijfsvoering, de kosten en uiteraard voor de medewerker zelf. Hebt u een zieke medewerker en bent u samen al een jaar bezig met re-integratie? En is het nog niet duidelijk of het op korte termijn lukt om diegene weer het eigen werk te laten doen? In dat geval is een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol. Stigas voert dit onderzoek uit speciaal voor agrarische en groene bedrijven.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek maakt de arbeidsdeskundige een analyse van het re-integratietraject. Er wordt gekeken naar de belasting van het werk aan de ene kant en de belastbaarheid van de medewerker aan de andere kant. Dit resulteert in een praktisch advies over het voortzetten van de re-integratie. Na het onderzoek heeft u een antwoord gekregen op vragen als:

1. Is het mogelijk om binnen twee jaar weer terug te keren in het eigen werk?

2. Kan het werk op een andere manier worden gedaan of kunnen er aanpassingen aan de werkplek worden gedaan waardoor de werknemer zijn eigen werk weer kan doen?

3. Is er binnen het bedrijf ander geschikt (passend) werk aan te bieden?

4.  Worden bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan is er aanleiding om te gaan omkijken naar een baan bij een andere werkgever. Dit wordt het tweede spoor genoemd. Stigas helpt hierbij.

Wanneer heb ik een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Het inschakelen van een Arbeidsdeskundige is zeer nuttig als normale re-integratie inspanningen niet lukken. Een deskundige die met u meedenkt en u van praktisch advies voorziet op basis van jarenlange ervaring, is dan van onschatbare waarde.  Voor de medewerker is een arbeidsdeskundige toetsing het middel om duidelijkheid te krijgen over mogelijkheden van terugkeer naar zijn werk en wat daar eventueel voor nodig is.

Als werkgever bent u overigens wettelijk verplicht om u in te spannen uw zieke medewerker weer te laten terugkeren op de werkvloer. De overheid controleert of u zich hiervoor voldoende hebt ingezet. Door een arbeidsdeskundig onderzoek te doen, toont u aan dat u voldoende uw best doet.

Waarom door Stigas laten doen?

De Arbeidsdeskundigen van Stigas kennen als geen ander de agrarische bedrijfsvoering en kunnen direct op-maat advies geven. Bovendien hebben zij een uitgebreid netwerk in de agrarische en groene sectoren. Dit is weer handig als er binnen uw bedrijf geen geschikte werkzaamheden meer zijn voor uw medewerker en u op zoek moet naar een andere werkgever (het tweede spoor).

Hoe werkt het?

De Arbeidsdeskundige maakt een afspraak en komt naar uw bedrijf voor een gesprek met u en de uitgevallen werknemer. Vervolgens bekijkt u met elkaar uitgebreid de werkplek. Na afloop ontvangt u een rapportage over het re-integratietraject en krijgt u praktisch advies over het voortzetten van de re-integratie. Wanneer uw werknemer het advies krijgt om een tweede spoor in te zetten, zal Stigas u daarbij helpen.

Wat kost het?

De kosten voor het arbeidsdeskundig onderzoek bedragen € 913,- (excl BTW).

Let op: voor bedrijven die bij Sazas zijn verzekerd worden de kosten in de meeste gevallen vergoed door uw verzekeraar.

Aanvragen

Een arbeidsdeskundig onderzoek kunt u aanvragen via de Stigas Servicedesk, telefoon 085 – 044 07 00 (kies voor optie 1)  of mail naar info@stigas.nl.

Wilt u een afspraak maken voor een arbeidsdeskundig onderzoek?

Direct afspraak maken