Algemene werkzaamheden akkerbouw/vollegrond

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Controle van plant, gewas en opgeslagen product

Totaalscore 1
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij een controle van plant, gewas en opgeslagen producten zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc)

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc)

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Onderhoud van bermen en slootkanten

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij onderhoud van bermen en slootkanten zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Beregenen van gewassen in het veld

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij het beregenen van gewassen in het veld zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Vernevelen, besproeien met water (boomkwekerij)

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij het vernevelen en besproeien met water (boomkwekerij) zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Omzetten composthoop

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij het omzetten van composthoop zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: