Algemene werkzaamheden akkerbouw/vollegrond

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Controle van plant, gewas en opgeslagen product

Totaalscore1
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij een controle van plant, gewas en opgeslagen producten zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc)

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc)

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Onderhoud van bermen en slootkanten

Totaalscore6
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij onderhoud van bermen en slootkanten zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Beregenen van gewassen in het veld

Totaalscore2
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij het beregenen van gewassen in het veld zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Vernevelen, besproeien met water (boomkwekerij)

Totaalscore2
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij het vernevelen en besproeien met water (boomkwekerij) zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Omzetten composthoop

Totaalscore4
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij het omzetten van composthoop zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: