Algemene werkzaamheden glastuinbouw

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Gewaswerkzaamheden

Totaalscore1
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij gewaswerkzaamheden zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc)

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij de algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc)

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Vernevelen (aerosol vorming) van water

Totaalscore2
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij het vernevelen van water zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: