Arbo RIE

In de Arbowet is de verplichting van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE of RI&E) vastgelegd. 

Wat staat er in de Arbowet?

In de Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 staat letterlijk:

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.

Verder staat er in hetzelfde artikel staat verder uitgelegd hoe hiermee om te gaan. Er staat onder andere dat:

  • In de RI&E aandacht besteed moet worden aan de toegang tot een deskundig persoon of werknemer
  • In het Plan van Aanpak staat welke maatregelen er genomen worden en binnen welke termijn
  • De RI&E wordt zo vaak uitgevoerd als daarvoor aanleiding is
  • De werkgever zorgt ervoor dat medewerkers kennis kunnen nemen van de RI&E

Waarom is de RIE belangrijk?

De RI&E is de basis van in het voorzien van een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers. Uiteraard is veiligheid grotendeels ook gezond verstand, maar door het vastleggen van de risico`s op een gestructureerde manier kunnen maatregelen effectief genomen worden.

De RIE zorgt ervoor dat de werkgever niet alleen 'denkt' dat er een veilige en gezonde werkomgeving is, maar dit ook kan 'bewijzen'. Hoe vollediger en meer up-to-date de RIE is, hoe duidelijker de risico`s en maatregelen vastliggen.

Hoe zorg je ervoor dat je RIE voldoet aan de Arbowet?

Om er zeker van te zijn dat je aan de arbowet voldoet is het aan te raden om een gecertificeerde RIE te gebruiken. Of je verplicht bent om de ingevulde RIE ook te laten toetsen hangt af van het aantal medewerkers. Organisaties met meer dan 25 medewerkers zullen de RIE moeten laten toetsen. Deze toetsing kunnen wij uitvoeren.

Arbodeskundigen kunnen je precies vertellen wat je moet doen om te voldoen aan de Arbowet. Zo kun je contact opnemen met onze servicedesk. Zij koppelen je aan een preventieadviseurs.

 

 

Meer informatie over de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Vraag nu de RIE van Stigas aan. Wij helpen je om ervoor te zorgen dat je aan alle eisen van de Arbowet voldoet.