Bemesten (organische mest, kunstmest) glastuinbouw

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Storten, overladen van kunstmest

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij storten, overladen van kunstmest zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: 

Strooien van (kunst) mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij strooien van (kunst) mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond), zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron: 

Persoonlijke bescherming: 

Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron: 

Persoonlijke bescherming: 

Bladbemesting via vernevelen, verspuiten

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij bladbemesting via vernevelen, verspuiten zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron: 

Persoonlijke bescherming: