Bewerking in droge grond glastuinbouw

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Grondbewerkingen

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij grondbewerking zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Zaaien, planten

Totaalscore3
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij zaaien en planten zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Onkruidbestrijding

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij onkruidbestrijding zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: